תנאי שימוש – תגובות, חוות דעת והמלצות באתר

מסמך זה מגדיר את תנאי השימוש בקשר לשירות הניתן על-ידי בי.אס.אייץ' מכשירים ביתיים בע"מ (להלן: "בי.אס.אייץ'" או "החברה"), שהינה היבואנית הרשמית של מוצרי "קונסטרוקטה" לישראל לגבי כתיבת חוות דעת, תגובות והמלצות של צרכנים באתר האינטרנט של החברה: https://www.constructa.com/il/ (להלן: "האתר" ו-"כלי המלצות צרכנים" בהתאמה). הנתונים האישיים ששלחת יישמרו בקובץ בהתאם למדיניות הפרטיות כללית של החברה.

הנתונים מועברים בעת לחיצה על הלחצן "שלח והמשך" בשלב הראשון, ואם נמסרים נתונים נוספים בשלב השני באותה הפעלה, הם ישולבו יחד.

על ידי העברת תוכן לחברה את/ה מאשר/ת ומתחייב/ת:

• שאת/ה המחבר/ת היחיד/ה והבעלים היחיד של התוכן אותו כתבת, וכן בעלת הזכויות הקשורות לקניין הרוחני של התוכן;

• שאת/ה מוותר/ת מרצון על זכויות היוצרים שעשויות להיות לך כמחבר.ת בנוגע לתוכן זה;

• שכל התוכן שהועבר על ידך הינו אמין, נכון ומדויק;

• שאת/ה בן/בת 18 לפחות;

• שהתוכן שסופק על ידך אינו מפר את תנאי השימוש האלה או גורם נזק לאנשים או לחברות.

כמו כן, עליך לאשר ולהתחייב שאינך מעביר/ה שום תוכן:

• שאת/ה יודע/ת שהוא אינו נכון או שהוא מטעה;

• שמפר זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים או זכויות קניין רוחני, זכויות פרסום או זכויות הגנת נתונים אחרות של החברה או צד שלישי;

• שמפר חוקים, כללים, תקנות או דין מקומי אחר (כגון: דיני הגנת הצרכן, דיני הגנת הפרטיות, פרסום מטעה או כוזב);

• שהוא משמיץ, פוגעני, מעליב, מוטה מבחינת גזע או דת, מוציא דיבה או מהווה איום בלתי חוקי או הטרדה של אדם, שותפות או תאגיד כלשהם, או שעלול להיחשב ככזה;

• שלא קיבלת ולא תקבל/י תמורתו שכר או תשלומים כלשהם על ידי צדדים שלישיים;

• שמכיל מידע כלשהו עם הפניות לאתרים אחרים, כתובות, כתובות דואר אלקטרוני, פרטי קשר או מספרי טלפון;

• שמכיל וירוסי מחשב, תולעי מחשב או נוזקות מחשב אחרות, קבצים או קוד HTML שעלולים להיות מזיקים.

את/ה מסכים/ה בזאת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה או דרישה כנגדה, מכל סוג, ​ לרבות שכר טרחת עורך דין, ותשחרר את החברה מכל חבות הנובעת בקשר לאי קיום מצדך של תנאי השימוש כאמור או בגין הפרה של זכויות החברה או זכויות צדדים שלישיים.

בהסכמתך לתנאים אלו, את/ה מעניק/ה לחברה זכות קבועה ובלתי חוזרת לעשות שימוש בתוכן המפורסם על ידך. הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי הזכות הינה מוחלטת וכי הנך מוותר/ת על כל זכות וטענה בגין כל שימוש שתעשה החברה בתוכן. כמו-כן, הנך מעניק.ה לחברה רישיון ייחודי, קבוע, בלתי חוזר, בלתי-מוגבל, נקי מתמלוגים, להשתמש בתוכן שפרסמת ולהציגו בציבור לכל מטרה ובכל תצורת וערוץ תקשורת, ובכל מקרה ללא תגמול, ייחוס, חבות או הודעה מוקדמת ומבלי להידרש להיתר כלשהו ממך או לתשלום תמורה כלשהי לך או למי מטעמך. לא תהיה לך כל טענה או דרישה או זכות בנוגע לאפשרות שבידי החברה לעשות שינויים או לעשות שימוש בתוכן המפורסם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

דע/י, כי השימוש בתוכן אותו פרסמת, לרבות עריכתו (תיקון, קיצור או מחיקה), הינו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. חוות הדעת והערות מתפרסמות בדרך כלל תוך שניים עד ארבעה ימי עסקים ממועד כתיבתן. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן - באופן חלקי או בשלמותו - או לסרב לפרסם תוכן שהועלה על ידך - באופן חלקי או בשלמותו – במידה ולא אישרת את תנאי השימוש הנ"ל או אם הפרת את התנאים. את/ה מצהיר/ה בזאת כי האחריות לתוכן שהגשת מוטלת עליך ולא על החברה.

בעת מסירת כתובת הדוא"ל שלך המצורפת לחוות הדעת, ההמלצה או התגובה שלך, אתה נותן הרשאה לחברה ולחברת השירות הפועלת מטעמה ליצור איתך קשר בדוא"ל בנוגע לתוכן שפרסמת וזאת בכדי להעניק לך חוויות שירות מיטבית.

עדכונים לתנאי השימוש

התקדמויות טכנולוגיות או שינויים בחוק עשויים לגרום לנו לעדכן או לתקן את הוראות תנאי השימוש האלה. עליך לבדוק דף זה מעת לעת על מנת לוודא שנמצא ברשותך המידע העדכני ביותר. עיין בתחילתו של דף זה לגבי הגרסה המתוקנת האחרונה של תנאי השימוש.

זכויות יוצרים © 2019. כל הזכויות שמורות.