Privacy

Informatie over gegevensbescherming Simpel en beknopt
Over ons en onze website

Wij, BSH Huishoudapparaten B.V., Postbus 259, 2130 AG Hoofddorp, exploiteren deze website. Gebruikt u de contactgegevens op de pagina Bedrijfsinformatie om contact met ons op te nemen.
Onze contactgegevens vindt u op de pagina Bedrijfsinformatie.
Onze uitgangspunten


We nemen de bescherming van uw informatie zeer serieus. Daarom worden uw gegevens zeer zorgvuldig en strikt conform alle geldende wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt. Er zijn organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om al onze websites te beschermen tegen de risico's die horen bij het verwerken van persoonlijke gegevens. Onze partners die ons ondersteunen bij het exploiteren van deze website moeten zich ook aan deze bepalingen houden.

Wat we standaard loggen
U kunt alle delen van onze website die niet beveiligd zijn, gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. We loggen standaard elk gebruik van onze website om digitale aanvallen te voorkomen, fouten te herstellen en veiligheidsincidenten te onderzoeken. Meer informatie over onze loggegevens vindt u in de paragraaf 'De manier waarop wij uw gegevens verwerken'.
Wij en onze
partners maken
gebruik van de
nieuwste technische
beveiliging om uw
gegevens te
beschermen.
Welke toestemmingen hebben wij om uw gegevens te verwerken?
We respecteren uw privacy. Daarom verwerken we uw gegevens uitsluitend als we dat mogen doen. Een overzicht van de relevante wettelijke bevoegdheden, waarop wij de gegevensverwerking baseren, vindt u aan het eind van deze Informatie over gegevensbescherming. Natuurlijk kunt u ons ook toestemming geven om uw gegevens te verwerken door op onze website toestemming te geven voor de gegevensverwerking. In andere gevallen verwerken we uw gegevens omdat dit wettelijk toegestaan is. Als u bijvoorbeeld een bestelling plaatst via onze website, dan mogen wij uw gegevens verwerken om die overeenkomst na te kunnen leven. Hetzelfde geldt als u gebruik maakt van andere diensten op onze website waarvoor uw gegevens moeten worden verwerkt. We mogen uw gegevens ook verwerken als we hierbij een rechtmatig belang hebben. Een voorbeeld hiervan is het verwerken van de loggegevens die we verzamelen om onder andere te zorgen dat onze website foutloos kan draaien (inclusief de technische voorzieningen van de website). We informeren u in elk geval als er overeenkomende verwerking van u gegevens plaatsvindt en uiteraard zullen we altijd rekening houden met uw belangen bij een dergelijke verwerking van persoonlijke gegevens. Mocht u klachten hebben, kunt u uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens vinden in het laatste deel van deze Informatie over gegevensbescherming.

In de volgende paragraaf gaat het over de toestemmingen die wij gebruiken en wanneer wij deze gebruiken. Gedetailleerdere informatie over de manier waarop uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt vindt u op onze website (d.w.z. het type gegevensverwerking en de omvang en het doel van de gegevensverwerking) in dezelfde paragraaf.
Wij verwerken uw gegevens uitsluitend als we dat mogen doen.
Wat moet u nog meer weten?
Gebruikers jonger dan 16 jaar mogen uitsluitend met toestemming van hun ouder of voogd persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. De van toepassing zijnde wet inzake gegevensbescherming kan met betrekking hiertoe in verschillende leeftijdsgrenzen resulteren.

Onze website kan links naar websites bevatten welke niet door ons worden beheerd. We hebben geen controle over de manier waarop uw gegevens op dergelijke websites worden verwerkt noch over de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming door deze websites. Wij raden u aan de informatie over gegevensbescherming op deze websites te lezen.
De manier waarop we uw gegevens verwerken (opbouw van de website, logs, cookies, tracking, etc.) In dit gedeelte beschrijven wij welke gegevens wij tijdens het gebruik van onze website verwerken, inclusief de diensten die wij daar aanbieden en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.
Opbouw van de website, loggegevens

Voor het correct tonen van de website in uw internetbrowser, maken wij gebruik van diverse technische systemen om te verzekeren dat alle inhoud (tekst, afbeeldingen, video, etc.) altijd actueel is. Om ervoor te zorgen dat uw gebruikerservaring - in het bijzonder de laadsnelheid van de website - constant wordt verbeterd, maken we gebruik van technische dienstverleners die ons in staat stellen de inhoud die nodig is voor de indeling van de website (middels zogeheten “Content Delivery Networks” afgekort CDN). Deze CDN aanbieders treden namens ons op en zijn gebonden aan onze instructies op basis van overeenkomstige afspraken. De informatie die op deze manier wordt verzameld, wordt uitsluitend gebruikt om de inhoud van de website weer te geven in uw internetbrowser. Deze gegevens worden dan ook direct verwijderd na het tussentijds opslaan in de tijd van het laden van de website.

Om technische redenen verstuurt uw internetbrowser elke keer dat u gebruikmaakt van onze website automatisch informatie naar onze webserver (d.w.z. loggegevens). We bewaren een deel van deze informatie in logbestanden, zoals:

• Datum van het bezoek
• URL van de website
• Versie van het HTTP protocol dat gebruikt wordt
• Bekeken bestanden
• Hoeveelheid overgedragen gegevens
• Type en versie van de internetbrowser
• Type besturingssysteem
• IP-adres (geanonimiseerd)

Loggegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. We analyseren alleen loggegevens op basis van gebeurtenissen die dit vereisen, om fouten in de werking van onze website te herstellen of om veiligheidsincidenten te kunnen ophelderen. We bewaren deze loggegevens voor onbepaalde tijd.

Het kan voorkomen dat we genoodzaakt het IP-adres van het apparaat en loggegevens ophalen om fouten te herstellen of bewijs met betrekking tot veiligheidsincidenten te bewaren. We wissen deze gegevens zodra de fout is hersteld of het veiligheidsincident volledig is opgehelderd, of als het oorspronkelijke doel van de verwerking door andere factoren niet langer bestaat. In het geval van een veiligheidsincident dragen we loggegevens, voor zover toegestaan en noodzakelijk, van geval tot geval over aan de onderzoekende instanties.

We bewaren dergelijke loggegevens afzonderlijk van andere verzamelde gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website.

Registreren op onze website

U kunt zich registreren op onze website om van extra diensten gebruik te maken. We verzamelen en verwerken de volgende gegevens als onderdeel van het registratieproces:

Vereiste gegevens:
• Aanspreektitel
• Voor- en achternaam
• Volledig postadres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Wachtwoord

Optionele gegevens:
• Mobiel telefoonnummer
• Geboortedatum
• Hoe hebt u ons gevonden?
• Toestemming om reclame te ontvangen en de mogelijkheid om de toestemming in te trekken.

We bewaren gegevens van geregistreerde gebruikers tot de gebruiker zijn account wist. Geregistreerde gebruikers kunnen op elk moment via de instellingen van hun gebruikersaccount het account wissen. Gebruikers kunnen via hun gebruikersaccount ook op elk moment specifieke informatie die ze ten tijde van hun registratie hebben verstrekt veranderen of wissen.


De hier vermelde gegevens zijn noodzakelijk om de website met inbegrip van de daar aangeboden diensten aan te bieden en om een veilig gebruik van de website en zijn diensten mogelijk te maken.


Geregistreerde gebruikers hebben toegang tot extra diensten en aanbiedingen
(Versnelde) Registratie middels sociale media

Voor de registratie op onze website kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van uw social media profiel, deze optie is beschikbaar voor een geselecteerd aantal sociale netwerken. Om te registreren wordt u doorverwezen naar de website van het desbetreffende netwerk, waar u toestemming kan geven om de gevraagde gegevens op te halen. Hiermee koppelt u uw social media account aan het account op onze website, de noodzakelijke gegevens worden automatisch opgevraagd bij het netwerk. U kunt achterhalen welke informatie wordt overgedragen van het social media netwerk naar ons uit de Informatie over gegevenbescherming en de gebruikersvoorwaarden van het betreffende netwerk. Wij bewaren en verwerken alleen uw naam en e-mailadres van deze gegevens voor het leveren van onze services.

Door de twee accounts aan elkaar te koppelen hoeft u niet langer extra te registreren op onze website. Een overeenkomende cookie wordt ingesteld in uw internetbrowser en zal worden gebruikt bij het volgende bezoek voor dit doeleind.

Wij gebruiken de opgeslagen gegevens van de registratie middels social media uitsluitend voor de aanbieden van de diensten van onze website. De gegevens van geregistreerde gebruikers worden bewaard tot het account verwijderd is. Geregistreerde gebruikers kunnen te allen tijde het account verwijderen in de instellingen van het account. De accounts bieden ook de mogelijkheid om bepaalde gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd op elk moment aan te passen of te verwijderen.

Aankopen op onze website
U kunt onze website ook gebruiken om toegang te krijgen tot diensten waarvoor betaald moet worden (bijv. bestellingen in de accessoireswinkel). We verzamelen en verwerken de volgende gegevens als diensten worden besteld:

Vereiste informatie:
  • Aanspreektitel
  • Voor- en achternaam
  • Volledig postadres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Factuurinformatie (afhankelijk van de door ons goedgekeurde en door de gebruiker gekozen betaalwijze)

Optionele informatie
  • Vast telefoonnummer
  • Mobiel telefoonnummer

Als geregistreerde gebruiker profiteert u van het feit dat de datum van aankoop en omschrijving van alle aankopen (weergave van uw bestelgeschiedenis van de aankopen in de gebruikersaccount) geregistreerd staan in uw gebruikersaccount, zodat u uw bestellingen direct kunt volgen.

We maken gebruik van geavanceerde versleutelingstechnieken (bijv. SSL) via HTTPS om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te garanderen.

Als u een bestelling plaatst, gebruiken we uw informatie alleen om deze bestelling te verwerken en om uw bestelgeschiedenis weer te geven. We bewaren informatie over bestellingen ten minste tot het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn. We bewaren gegevens die worden verstrekt tijdens registratie tot de gebruiker zijn account wist.

Uw gegevens worden ook beveiligd met geavanceerde versleutelingstechnieken als u een aankoop doet
Contact opnemen
Wanneer u contact opneemt in afwezigheid van een overeenkomst (bijvoorbeeld een bestelling) of registratie, dan bieden wij diverse contactmogelijkheden op onze website, waaronder bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het contact via een chatvenster.

Om uw specifieke aanvraag te kunnen verwerken wanneer u contact zoekt op een dergeljike wijze, kunnen wij u vragen om persoonsgegevens. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en andere informatie zoals de reden van uw aanvraag en uw bericht. Optioneel kunnen het adres en/of het telefoonnummer verstrektworden. Wij verzamelen de gevraagde informatie om uw aanvraag op de juiste manier in behandeling te kunnen nemen.

De persoonsgegevens die op deze wijze worden overgedragen worden uitsluitend gebruikt voor het doeleind van de reden van uw contact – in het bijzonder het verwerken van uw aanvraag. De gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, noch overgedragen naar derde partijen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uitzonderingen hieronder zijn – in zoverre dit nodig is om uw aanvraag te behandelen – de personen of partijen (zoals lokale service bedrijven) die betrokken bij de verwerking en het afhandelen van uw aanvraag. Wanneer er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn, worden uw persoongegevens verwijderd na het behandelen van uw aanvraag.
Wanneer u contact met ons opneemt verwerken wij alleen uw gegevens om uw aanvraag te behandelen
Online een reparatieafspraak maken

Op onze website kunt u online een reparatieafspraak maken met één van onze service technici. Hiervoor hebben wij over algemeen informatie nodig over uw huishoudelijk apparaat, een probleemomschrijving, uw adres en andere contactgegevens. De specifieke gegevens die we hiermee verzamelen wordt bepaald door het boekingsproces. We mogen uw gegevens volgens de wet (artikel 6 lid 1 sub b van Verordening (EU) 2016/679) verwerken om de reparatie en vervolgstappen af te ronden.

Als onderdeel van het boekingsproces controleren wij de spelling van uw adres in de Google Maps database, om zo verkeerde invoer of andere fouten te voorkomen. Er vindt in deze context geen gegevensoverdracht plaats.

Wij bewaren uw gegevens voor zo lang als noodzakelijk wordt geacht voor het naleven van het contract en in het kader van de naleving van de wettelijke bewaartermijnen.

Google Maps is een service die aangeboden wordt door Google LLC (voorheen Google Inc.), te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). U kunt details over de verwerking van persoonsgegevens van Google Maps vinden op: https://policies.google.com/privacy. Google is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
U kunt een afspraak met één van onze technici maken via onze website; de gebruikte technologie maakt het makkelijker uw adres in te voeren
Gebruik van onze website als zakelijk partner
Op onze website bieden we onze zakelijk partners verschillende diensten en informatie om commerciële relaties te bevorderen. Onze partners hebben via onze website toegang tot productinformatie en marketingmaterialen en daarnaast tot een uitgebreid pakket aan samenwerkings- en/of orderverwerkingsdiensten.

Alleen geregistreerde zakelijk partners hebben toegang tot deze specifieke inhoud van onze website. Registratie voor het zakelijke klanten protaal vindt in de regel plaats via onze partnerwebsite www.tradeplace.com. In sommige landen is het mogelijk om u rechtstreeks op onze reguliere website te registreren. Om toegang te krijgen tot de zakelijke inhoud van onze website moet u een bestaande commerciële relatie met ons hebben.

Als u onze website gebruikt als zakelijk partner, verwerken we uitsluitend de mastergegevens van de partner, waaronder de geschiedenis van eerdere commerciële relaties en persoonlijke gegevens die u aan ons beschikbaar stelt. Als u gebruikmaakt van onze thuisbezorgoptie, verwerken we ook het bezorgadres van de betreffende eindklant (voor- en achternaam, volledig postadres, telefoonnummer).

We wissen geen gegevens van zakelijk partners tijdens een bestaande commerciële relatie.

Uiteraard verstrekken wij u op verzoek informatie over de gegevens die wij over u hebben. We vinden het ook geen probleem om op verzoek onjuiste informatie aan te passen of informatie over u waarover wij beschikken te wissen, mits het wissen van deze informatie niet verboden is op grond van onze juridische plicht om bepaalde informatie te bewaren. Om hiervoor een verzoek in te dienen, kunt u de contactgegevens aan het einde van deze Informatie over gegevensbescherming gebruiken.
De inhoud en diensten op deze website ondersteunen onze commerciële relaties met onze zakelijk partners.
Nieuwsbrief
Onze website biedt de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. We maken gebruik van een proces met dubbele opt-in om te controleren of de eigenaar van een e-mailadres zich echt heeft aangemeld om de nieuwsbrief te ontvangen. De aanmelding voor de nieuwsbrief lukt alleen als de eigenaar van het e-mailadres de activering van de nieuwsbrief expliciet heeft bevestigd door op de link in de bevestigingse-mail te klikken. We loggen de voltooiing van de afzonderlijke stadia van het proces met dubbele opt-in voor bewijsdoeleinden.

Als onderdeel van onze nieuwsbriefcampagnes maken we gebruik van analyse programma’s om de nieuwsbrieven naar uw behoeften aan te passen, voor advertentie- en marktonderzoek doeleinden. Hiervoor verzamelen en verwerken wij gegevens over het gebruik van de e-mail nieuwsbrieven. Wanneer u een e-mail nieuwsbrief van ons opent wordt er een bestand in de e-mail (zogenaamde ‘web beacon’) verbonden met onze servers. Dit stelt ons in staat om vast te stellen of de e-mail is geopend en indien van toepassing, op welke link is geklikt. Daarnaast verzamelen wij technische informatie over het apparaat waarmee u de inhoud van de e-mail nieuwsbrief heeft geladen (bv. laadtijd, internetbrowser en besturingssysteem). Wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor statistische analyses van onze nieuwsbrief campagnes.

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief en er daardoor mee instemt dat deze naar u wordt verstuurd, worden uw gegevens alleen gebruikt om u de nieuwsbrief te kunnen sturen en uw gebruik van deze nieuwsbrief te analyseren. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De relevante link vindt u in elk exemplaar van onze nieuwsbrief. We maken in onze database een notitie van het feit dat u zich hebt afgemeld voor onze nieuwsbrief.
We maken gebruik van een proces met dubbele opt-in om uw e-mailadres te beschermen tegen misbruik door derden
Deelname aan loterijen en wedstrijden

Als u zich aanmeldt voor een loterij/wedstrijd bewaren en gebruiken we de door u verstrekte informatie om de loterij/wedstrijd te kunnen uitvoeren en om volgende trekkingen te kunnen uitvoeren. Welke gegevens we voor dit doeleinde verzamelen, hangt af van het registratieformulier op de betreffende evenementenpagina.
Uw informatie wordt gewist als deze niet langer nodig is om de loterij/wedstrijd uit te voeren of vervolgtrekkingen te doen.
Deelname aan enquêtes en beoordelingen
Wij voeren enquêtes op onze website welke enquêtes over het algemeen zijn geanonimiseerd. Wanneer wij bij uitzondering uw gegevens verzamelen gedurende de enquête, zal de door u verstrekte informatie opgeslagen en gebruikt worden voor het doel waarvoor de enquête is bedoeld. Welke gegevens wij verzamelen voor dit doeleind komt naar voren in de enquête zelf. Uw gegevens zullen worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de enquête en/of opvolging van de resultaten.

U kunt ook beoordelingen schrijven voor sommige producten op onze website. De gegevens die we hiervan opslaan kunnen worden gevonden in het formulier dat wordt aangeboden voor dit doeleind. In dit geval, uitzonderingen daargelaten, worden deze gegevens duidelijk gedurende het proces om een beoordeling achter te laten. Voor het beheren van de reviews maken wij gebruik van een service aanbieder.
Deelname aan speciale evenementen
Als u zich aanmeldt voor een evenement bewaren en gebruiken we de door u verstrekte informatie om het evenement en eventuele vervolgevenementen te kunnen uitvoeren. Welke gegevens we voor dit doeleinde verzamelen, hangt af van het registratieformulier op de betreffende evenementenpagina. Uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het evenement, of voor de opvolging na het evenement.

Sommige evenementen vereisen een directe betaling van de deelnamekosten of worden geheel of gedeeltelijk begeleid en uitgevoerd door onze partners. In een dergelijk geval kunt u worden doorverwezen naar de website van de betreffende partner.Wanneer dit het geval is kunt u worden doorverwezen naar de website van de desbetreffende partner. In dit geval worden de ingevoerde gegevens (naam, adres, aantal deelnemers, betaalmethode) overgedragen naar onze partners om de registratie te voltooien.
Uw gegevens blijven in goede handen als u aan een van onze geweldige evenementen deelneemt
Onze social media pagina’s

De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. Wij verwerken de persoonsgegevens die naar ons worden overgedragen, welke verzameld worden bij uw bezoek aan de desbetreffende social media pagina (Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, etc.), vertrouwelijk en alleen in lijn met de wettelijke bepalingen daaromtrent.

De desbetreffende aanbieder van de social media site (zie onderstaande voorbeelden) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens via onze social media site samen met ons. Voor zover de verwerking van deze gegevens binnen ons verantwoordelijkheidsgebied plaatsvindt, staan wij u bij alle vragen over de bescherming van gegevens en de uitoefening van uw rechten volgens deze Informatie over gegevensbescherming ter beschikking.


Informatie over privacy wanneer u één van onze social media pagina’s gebruikt
Gegevensverwerking door de social media aanbieders
De sociale media aanbieder verwerkt uw persoonsgegevens direct zodra u gebruik maakt van onze pagina op deze platformen. Verwerking vindt o.a. plaats in geval van één van de onderstaande processen.

Wanneer:
• een post of video wordt bekeken op een webpagina;
• er wordt geabboneerd of afgemeld op een pagina;
• een pagina of post ‘liken’ of ‘disliken’ of een soortgelijke functie;
• een pagina of post wordt gedeeld of aanbevolen;
• een reactie wordt geschreven, gedeeld of erop wordt gereageerd (inclusief het type reactie);
• een bericht wordt verborgen of wordt gerapporteerd als spam;
• er vanuit vanuit een andere site op een link wordt geklikt naar het desbetreffende social media platform;
• de muis over de naam of profielfoto van een pagina wordt bewogen om een voorvertoning van de pagina inhoud te krijgen;
• er functies van de social media provider worden gebruikt, zoals website link, telefoonnummer, routebeschrijving of andere functies;
• de informatie omtrent het apparaat waarmee u bent ingelogd.

Welke persoonlijke gegevens door de aanbieder van het social media platform worden verzameld, hoe deze worden verwerkt en welke rechten u heeft ten opzichte van de aanbieder van het social media platform op het gebied van gegevensbescherming, vindt u in de de gegevenscherming richtlijnen van de betreffende aanbieder. Wij hebben geen invloed op de manier van gegevensverwerking door de social media aanbieder.

Gegevensverwerking door ons
Voor de pagina’s die worden voorzien door ons, maar aangeboden door de social media aanbieders, krijgen wij toegang tot verschillende type gegevens.

• Statistische gegevens en analyses over het gebruik van onze pagina’s. De informatie die voor ons inzichtelijk is maakt het niet mogelijk om op individueel niveau analyses op gebruikersgedrag te doen. Wij kunnen alleen geaggregeerde gegevens bekijken (zoals aantal keren bekeken, aantal likes, aantal volgers, regio, leeftijdsgroep, geslacht, etc.) wat ons inzicht biedt in ons publiek en het gebruik van onze pagina’s. Gegevens over de gebruikers waarop deze inzichten zijn gebaseerd worden niet naar ons overgedragen.
• Wij kunnen doelgroepen selecteren waarin we onze berichten of pagina’s willen verspreiden. Deze doelgroepen worden bepaald door een aantal algemene parameters (bijvoorbeeld leeftijdsgroep, taal, regio, interesses) welke worden gekozen om onze boodschappen binnen de interesses van ons publiek te laten vallen. Voor ons is het niet mogelijk om op individueel niveau personen te herkennen of te bereiken op basis van de informatie die de social media aanbieder met ons deelt.
• Wanneer u ervoor kiest direct contact op te nemen, of te interacteren, met ons middels social media waarbij u persoonsgegevens doorgeeft, dan slaan wij deze gegevens op en verwerken wij deze voor het doel waarvoor u contact heeft opgenomen.
• Wij verwerken en analyseren deze gegevens uitsluitend voor het doel om content te maken voor onze social media doelgroepen, en om onze social media website te optimaliseren.

In aanvulling daarop, wij kunnen geen invloed uitoefenen op de manier van gegevensverwerking door de social media aanbieder. Details omtrent welke persoonsgegevens verzamelt worden, hoe deze gegevens verwerkt worden en wat uw rechten zijn omtrent gegevensverwerking bij de respectievelijke aanbieder kunt u vinden in de richtlijnen van de verschillende platformen. U kunt daarvoor de volgende bronnen raadplegen:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; Facebook is onderworpen aan de EU-US Privacy Shield.
b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter is onderworpen aan de EU-US Privacy Shield.
c) Instagram, aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, https://help.instagram.com/519522125107875
d) Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
e) Snapchat voor landen in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland: SNAP GROUP LIMITED 7-11 Lexington Street, London, United Kingdom, W1F 9AF en voor alle andere landen: SNAP Inc, 2772 Donald Douglas, Loop North Santa Monica, CA 90405 United States, USA. The SNAP Inc is onderworpen aan de EU-US Privacy Shield.
f) LinkedIn voor landen in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland en voor alle andere landen: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. The LinkedIn Corporation is onderworpen aan de EU-US Privacy Shield.

Informatie over de EU-US Privacy Shield kunt u vinden op https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
Welke type cookies we gebruiken en hoe deze werken
Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen in een speciaal geheugen van uw internetbrowser, maar kunnen niet worden gebruikt om programma’s op te starten of virussen over te brengen naar uw computer. Cookies worden opgeslagen wanneer u een website van ons bezoekt, of wanneer er een zogeheten pixel-code/web-beacon wordt geactiveerd. Deze opgeslagen informatie kan alleen worden gelezen door de web server van hetzelfde domein waardoor deze van oorpsrong is geplaatst.

U kunt onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn vaak zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Om te voorkomen dat uw internetbrowser cookies gebruikt, kunt u ervoor kiezen geen cookies te accepteren via de instellingen van uw internetbrowser en de reeds bestaande cookies te verwijderen. De helpfuncties in uw browser kunnen u laten zien hoe u in uw internetbrowser cookies kunt uitschakelen en/of wissen. Houd er rekening mee dat sommige functies op onze website door het uitschakelen/wissen van cookies niet meer werken zoals verwacht. Cookies die nodig zijn voor bepaalde functies op onze website, worden hieronder genoemd. Verder is het uitschakelen/wissen van cookies alleen van invloed op de internetbrowser die is gebruikt om dit te doen. Cookies moeten daarom voor elke andere internetbrowser opnieuw worden uitgeschakeld/gewist.

Er zijn verschillende manieren om te voorkomen dat er cookies worden geplaatst door dit aan te geven in de cookielaag, of door naar de aanbieders te gaan van de verschillende services waar wij gebruik van maken. Wij wijzen u op de laatste mogelijkheid waarmee u in direct contact staat met de desbetreffende aanbieder.

Sessie cookies

Als onderdeel van de voorzieningen van onze website maken we gebruik van sessie cookies, welke we op uw apparaat opslaan wanneer u onze website bezoekt – ongeacht uw keuze welke type cookies u accepteert – en welke altijd automatisch worden verwijderd nadat u de internetbrowser sluit. Dit stelt ons in staat verschillende functies van de website aan te bieden.

Wij gebruiken de volgende sessie cookies, welke geen persoonsgegevens bevatten, voor verschillende functies en doeleinden:

• Om er zeker van te zijn dat video’s of geluidsfragmenten naar behoren werken (bijvoorbeeld Youtube of Vimeo video’s);
• Om bepaalde informatie op te slaan van de door u genomen keuzes (bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelwagen of gegevens voor een contactformulier);
• Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van onze website en statistiche bereikmetingen.

Sessie cookies die we gebruiken voor bepaalde functies mét persoonsgegevens:
• Cookies die tijdelijk worden gebruikt om de identiteit of authenticiteit van een gebruiker vast te stellen (bijvoorbeeld door het toekennen van een sessie ID om tijdelijk de inhoud van de winkelwagen te bewaren).

Sessie cookies worden automatisch verwijderd nadat de internetbrowser wordt afgesloten, of uiterlijk na de levensduur van de respectievelijke cookie.

Aanhoudende cookies

Aanhoudende cookies met persoonsgegevens die informatie over gedrag verzamelen worden alleen opgeslagen wanneer u daar toestemming voor geeft. Dit kunt u doen door cookies te accepteren wanneer u op onze website komt. U kunt ten alle tijden uw toestemming intrekken door uw voorkeuren aan te passen of door cookies te verwijderen in uw internetbrowser. Wanneer dit het geval is kan het nodig zijn dat u een nieuwe keuze maakt voor welke cookies u accepteert. U kunt ervoor kiezen om specifieke cookies van analytische- of marketing service aanbieders niet te accepteren, zoals hieronder wordt gespecifieerd.

Gegevens van aanhoudende cookies worden opgeslagen tot de levensduur van de desbetreffende cookie bereikt is, of totdat cookies door u zijn verwijderd.Onze website maakt gebruik van cookies. In deze sectie maken we u duidelijk welke type cookies er gebruikt worden en welke gegevens worden opgeslagen en verwerkt.
Onderstaand leggen wij in detail uit welke technologieën en partners wij gebruiken om gebruikersgedrag te analyseren.

Webanalyse met gebruikersprofielen

Wij gebruiken webanalysetools voor adverteren, marktonderzoek en voor het vergaren van feedback op het design van onze website. Voor deze doeleinden gebruiken we analytische cookies en/of JavaScript om gebruiksgegevens te verzamelen en te verwerken over uw bezoek aan onze website (en waar van toepassing wanneer u klikt op een link naar onze website in een nieuwsbrief). De verzamelde gegevens en het creëren van gebruikersprofielen wordt uitgevoerd door het gebruik van een cookie ID. Uw IP-adres wordt niet verzameld, of geanonimiseerd direct na het verzamelen hiervan. Dit maakt het voor ons onmogelijk om uw identiteit af te leiden uit de gegevens van de ID.

Onderstaand vindt u informatie over welke webanalysetools wij en onze partners gebruiken, en hoe u kan voorkomen of beperken hoe de desbetreffende tool uw gegevens verzamelt en verwerkt.

Adobe Marketing Cloud

Voor website analyses maken we gebruik van de Adobe Analytics en Audience-dienst van Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland (Hierna te noemen "Adobe”). De informatie over uw gebruik van onze website wordt naar servers van Adobe verstuurd, geanalyseerd en alleen als cumulatieve gegevens aan ons geretourneerd. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij trends vaststellen ten aanzien van de manier waarop de website over het algemeen wordt gebruikt.

We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met uw naam of andere gegevens waaruit uw identiteit zou kunnen blijken, zoals uw e-mailadres. De gebruiksgegevens worden door de gebruikte dienst maximaal 37 maanden vanaf de datum waarop ze zijn verzameld bewaard.

Opt-out: Gebruik de opt-outwebsite van Adobe als u wilt voorkomen dat uw gebruiksgegevens worden verzameld. Via de volgende link kunt u informatie vinden over hoe de Adobe Analytics-cookies werken en over de opt-outmogelijkheid: http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.


Adobe Test & Target

Adobe Test & Target (een dienst van Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland) ("Adobe”) werkt op basis van A/B-tests. Dit houdt in dat degene die onze website gebruikt een andere versie van de website te zien krijgt dan het origineel (bijv. met gewijzigd ontwerp en gewijzigde inhoud). Het vergelijken van beide versies levert ons informatie op over voor welke versie van onze website gebruikers een voorkeur hebben. Als Adobe Test & Target wordt gebruikt, kan de enige informatie over u die wordt verwerkt niet worden gebruikt om u te identificeren. IP-anonimisering wordt ook geactiveerd, wat betekent dat uw IP-adres wordt afgekort voordat Adobe Test & Target overgaat tot verdere verwerking. We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met uw naam of andere gegevens waaruit uw identiteit zou kunnen blijken, zoals uw e-mailadres.

De gebruiksgegevens worden door de gebruikte dienst maximaal 37 maanden vanaf de datum waarop ze zijn verzameld bewaard.

Opt-out: Gebruik de volgende link als u wilt voorkomen dat uw gebruiksgegevens worden verzameld:http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Via de volgende link kunt u informatie vinden over hoe de Adobe Test & Target-cookies werken en over de opt-outmogelijkheid:http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Via de volgende link kunt u informatie vinden over hoe de Adobe Test & Target-cookies werken en over de opt-outmogelijkheid: http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

ChannelSight

Een groot aantal van onze producten kunt u rechtstreeks kopen via de bijbehorende hyperlinks (bijvoorbeeld via de button “Zoek webshop”) naar de online winkels van met ons samenwerkende dealers (“Naar webshop"). Wanneer u één van deze links volgt naar de productpagina van één van de online winkels van onze samenwerkende dealers, maken we gebruik van tracking pixels en cookies (d.w.z. het bijhouden van conversies) om te loggen dat u op de link heeft geklikt en of u het product in de online winkel van de dealer wel of niet koopt. De gebruiksgegevens die op deze manier worden verzameld, worden gebruikt om de aantrekkingskracht van de functie “Zoek webshop" te meten en, indien van toepassing, om provisies voor de online winkel van de dealer te kunnen vaststellen (d.w.z. affiliate marketing). Soms betalen online winkels van dealers ons provisie als we potentiële kopers en klanten succesvol naar hen doorsturen.

We gebruiken dienstverlener ChannelSight Ltd., Suite 3, Anglesea House, Carysfort Ave., Blackrock, Co. Dublin, Ireland (www.channelsight.com) voor trackingdoeleinden. De informatie over uw gebruik van de functie “Zoek webshop" wordt naar servers van ChannelSight verstuurd, geanalyseerd en naar ons teruggestuurd. Hieruit kunnen wij trends evalueren met betrekking tot het gebruik van de functie “Zoek webshop”.

Houd er rekening mee dat het eerder genoemde tracken rechtstreeks aan de functie “Zoek webshop" gekoppeld is, waar we u extra informeren over het doel van de gegevens. Door gebruik te maken van de knop “Zoek webshop" op onze website geeft u toestemming voor het tracken van het website gebruik en de analyse door ons voor de genoemde doeleinden en in het bijzonder voor het geassocieerde verzamelen van gegevens door ChannelSight en de winkelier, evenals voor het overdragen van gegevens van ChannelSight en de winkelier naar ons. De gebruiksgegevens worden gewist als deze niet langer nodig zijn om provisies te bepalen of om analyse uit te voeren.

Opt-out: Om te voorkomen dat uw gegevens verzameld worden door Channelsight, maak dan gebruik van de opt-out functie op de website van Channelsight via de volgende link: https://www.channelsight.com/privacypolicy/


Mouseflow

Om onze website te functies die we bieden te verbeteren, registreren we de muisbewegingen en -klikken van willekeurig geselecteerde gebruikers van onze website, waarbij uw IP-adres wordt geanonimiseerd.

We maken gebruik van dienstverlener Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Denmark om deze gebruiksgegevens te verzamelen.

We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met uw naam of andere gegevens waaruit uw identiteit zou kunnen blijken, zoals uw e-mailadres. De gebruiksgegevens worden drie maanden na de datum waarop ze zijn verzameld gewist.

Opt-out: Gebruik de opt-outwebsite van Mouseflow via de volgende link als u wilt voorkomen dat uw gebruiksgegevens worden verzameld: https://mouseflow.com/opt-out.
Uw bezoek kan ons veel vertellen over hoe aantrekkelijk onze website is. Daarom maken we gebruik van webanalysetools om onze website constant te kunnen verbeteren
Marketing en het gebruik van “gebruikersprofielen”

Wij gebruiken verschillende marketingtools op onze website wanneer u daar toestemming voor geeft, bijvoorbeeld wanneer u akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Deze tools stellen ons in staat om u informatie over onze producten op onze, maar ook andere, websites te bieden die voor u interessant kunnen zijn. Voor dit doel verzamelen en verwerken wij dan ook gegevens over uw online gedrag wanneer u bijvoorbeeld onze website bezoekt, een pagina bekijkt of een aankoop doet. Het verzamelen en het gebruik van deze gegevens om een gebruikersprofiel op te stellen wordt uitgevoerd op basis van een cookie ID en andere technologieën.

Ook gebruiken we marketingtools van partners, zij verwerken uw gegevens op hun eigen verantwoordelijkheid. Onderstaand vindt u informatie over de technologieën en partners waarmee wij werken, evenals informatie over hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens worden verzameld of verwerkt. Wij verwijzen apart naar marketingtools binnen onze eigen verantwoordelijkheid.

Deze marketingtools zijn gebaseerd op het principe dat we relevante advertenties serveren aan gebruikers op onze eigen websites, en op andere websites, die campagne prestaties kunnen verhogen en kunnen voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie te vaak te zien krijgt. Daaropvolgend, kunnen we ook meten wat het succes van de advertentie is geweest. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie ziet en later een product aanschaft (met dezelfde internet browser) op onze website.

Wanneer u onze website bezoekt zal uw internet browser direct een verbinding maken met de server van de desbetreffende service provider. Door deze koppeling ontvangt de service provider informatie over het deel van de website die u bezoekt en of er op een advertentie wordt geklikt, alvorens deze informatie terug wordt gestuurd.

Als u geregistreerd staat bij een service van de respectievelijke service provider dan kunnen zij het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet geregistreerd staat, of bent ingelogd, bij de desbetreffende service provider zal uw IP adres doorgegeven worden aan de service provider. Uitsluitend voor het mogelijk maken van de service. Er worden in deze gevallen door sommige service providers gebruikersprofielen gecreëerd op basis van de doorgegeven informatie. U kunt dit voorkomen door geen gebruik te maken van de aangeboden informatie door derden op onze website (bijvoorbeeld video’s of advertenties).

Wij gebruiken ook technologieën om de kwaliteit van onze advertenties te verbeteren. Dit houdt onder andere in dat advertenties alleen getoond worden aan gebruikers met een mogelijke interesse in onze geadverteerde producten en services. Dit gebeurd met zogenaamde “customer audiences”, waar er gebruikers gekozen worden op basis van eigenschappen.

Hieronder informeren we u over de aanbieders van dergelijke service providers waarmee wij werken, maar ook hoe u – in relatie tot de specifieke service provider – permanent kunt voorkomen dat er gegevens over u worden verzameld. U kunt het plaatsen van cookies, en dus het verzamelen van gegevens, ook voorkomen door op voorhand de cookies niet te accepteren, of door ervoor te kiezen cookies nooit te accepteren met uw internetbrowser. In uw internetbrowser kunt u tevens ervoor kiezen om alle bestaande cookies permanent te verwijderen. Neem in acht dat deze maatregelen er niet voor zorgen dat gebruikersprofielen die al gecreëerd zijn worden verwijderd, maar uitsluitend ervoor zorgen dat er geen gegevens worden verzameld in de toekomst.

Google Ad Server

Wij maken gebruik van de online marketingtool Google Ad Server (voorheen DoubleClick) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

De gebruikersgegevens worden 540 dagen na het moment van verzamelen verwijderd. Voor meer informatie over DoubleClick, ga dan naar https://www.google.nl/doubleclick of naar Googles gegevensgebruik-beleid op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

Wij gebruiken online marketingtools van Google op onze eigen verantwoordelijkheid. In deze lijn zijn we ook akkoord gegaan met Google in een gegevensbeschermingsovereenkomst dat gegevens over onze klanten alleen verwerkt mogen worden n.a.v. onze instructie, dat deze gebruikersgegevens niet doorgegeven mogen worden aan derden en dat gegevens technisch voldoende beschermd moeten worden.

Opt-out: Om permanent te voorkomen dat gegevens worden verzamelt, biedt Google een plug-in welke te installeren is op diverse internetbrowsers: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Om uitsluitend advertenties te blokkeren die op interesses worden gebaseerd, kunt u cookies van derden blokkeren, de cookies van het “www.googleadservices.com” domein blokkeren of gebruik maken van deze link: https://www.google.nl/settings/ads


Facebook pixels en “Custom audiences”

Wij maken gebruik van de online marketingtool “Facebook pixels and Custom audiences” van Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, en Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, wanneer u inwoner van de EU bent (“Facebook”).
Facebook verwerkt uw gegevens onder haar eigen databeschermings-verantwoordelijkheid als onderdeel van Facebooks gegevensgebruikbeleid. Informatie over Facebook advertenties en pixels vindt u op: https://www.facebook.com/policy en https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Opt-out:
Om permanent te voorkomen dat er gebruiksgegevens worden verzameld kunt u cookies blokkeren van het domein “Facebook”.
Als geregistreerd Facebook gebruiker kunt u ook bepalen wat voor type advertenties er binnen Facebook aan u worden aangeboden. Dit doet u hier: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Google Ads & Remarketing


Wij maken gebruik van de online marketingtool “Google Ads & Remarketing” van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google is onderworpen aan het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Wij gebruiken online marketingtools van Google op onze eigen verantwoordelijkheid.

De cookies die voor deze service worden gebruikt vervallen gewoonlijk na 30 dagen en zijn niet bedoelt om uw identiteit bekend te maken. Google biedt ons slechts statistische evaluaties. Google verwerkt uw gegevens in lijn met haar gegevensgebruik-beleid. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Opt-out: Om permanent te voorkomen dat gegevens worden verzamelt, biedt Google een plug-in welke te installeren is op diverse internetbrowsers: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Om uitsluitend advertenties te blokkeren die op interesses worden gebaseerd, kunt u cookies van derden blokkeren, de cookies van het “www.googleadservices.com” domein blokkeren of gebruik maken van deze link: https://www.google.nl/settings/ads. Advertenties gebaseerd op interesses kunnen ook gedeactiveerd worden middels de volgende link: http://www.aboutads.info/choices, mits de provider deel heeft genomen aan de campagne “About Ads”.


Alle dienstverleners die samen met onze website uw gegevens verwerken zijn zorgvuldig geselecteerd en zijn verplicht zich aan normen voor gegevensbescherming te houdenWe dragen uw gegevens uitsluitend over aan ontvangers buiten de EU als gegevensbescherming gegarandeerd is
Sociale netwerken en vergelijkbare netwerken en services.Inhoud van onze website kan binnen sociale netwerken worden gedeeld met behulp van geïntegreerde social-mediaknoppen. Alle social-mediaknoppen die het delen van inhoud mogelijk maken zijn geïntegreerd door middel van eenvoudige hyperlinks in plaats van door sociale-netwerkproviders ontwikkelde social plugins. Hierdoor worden uw gegevens gegarandeerd niet automatisch naar sociale-netwerkservers verzonden zodra u onze website bezoekt. Bovendien versturen we als u inhoud van onze website deelt alleen die informatie naar het sociale netwerk die nodig is om de betreffende inhoud te delen (bijvoorbeeld de link naar de informatie die u wilt delen). We dragen in deze context geen persoonlijke gegevens over.
Tegelijkertijd bevinden zich op sociale netwerken ook eenvoudige links naar onze websites. Als u een link van onze website naar een sociaal netwerk volgt of als u in uw sociale netwerk inlogt om inhoud van onze website te delen, worden uw gegevens verwerkt door de provider van het betreffende sociale netwerk.
Wanneer u geregistreerd en ingelogd bent bij andere netwerken of services die een registratie vereisen terwijl u onze website of functies gebruikt (bijvoorbeeld Vimeo of Youtube), kan het zijn dat het desbetreffende netwerk gegevens verzamelt over uw gebruik. Echter wordt deze informatie uitsluitend verzamelt door het desbetreffende netwerk/service met haar eigen gegevensbeschermings verantwoordelijkheid en verwerkt door de desbetreffende provider.
Zie voor informatie over het doel en de omvang van gegevensverzameling, verdere verwerking en gebruik door de provider van het desbetreffende netwerk en over uw rechten in dezen en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy de Informatie over gegevensbescherming die op de website van de betreffende provider beschikbaar wordt gesteld.
Deel inhoud van onze website binnen sociale netwerken zonder uw gegevens in gevaar te brengen
Dealer zoeken met Google Maps

Een functie die u als gebruiker van onze website ter beschikking staat, is een kaart waarop samenwerkende dealers in uw omgeving te zien zijn. We gebruiken Google Maps om deze kaart te tonen. Google Maps is een door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA geleverde dienst. Informatie over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt als Google Maps wordt gebruikt vindt u via de volgende link: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Als u meewerkende dealers in uw omgeving wilt weergeven, moet u een locatie noemen door uw locatie handmatig in te voeren of door uw locatie automatisch te laten bepalen door de geolocatiefunctie van uw internetbrowser. Persoonlijke gegevens worden niet verwerkt als u deze informatie handmatig invoert, mits u uw woonadres niet noemt. Voor automatische locatiebepaling met behulp van de geolocatiefunctie op een internetbrowser moet uw IP-adres worden verwerkt. We mogen volgende de wet in deze context met uw toestemming uw informatie verwerken waarom uw internetbrowser vraagt als u de kaart opent. We bewaren uw IP-adres niet in deze context.
Gevallen waarin we uw gegevens overdragen


We werken samen met een aantal dienstverleners om onze website te implementeren en exploiteren. We hebben deze dienstverleners zorgvuldig gekozen en hebben met elke dienstverlener afzonderlijk een gegevensbeschermingsovereenkomst gesloten om uw informatie te beschermen.
De dienstverleners die we gebruiken om onze website te implementeren en exploiteren zijn:

• Dienstverlener voor hostingdiensten, waaronder geassocieerde technische services (bijvoorbeeld prestatie controles, metingen en content delivery networks)
• Dienstverlener voor het aanbieden van additionele functionaliteiten voor onze website (bijvoorbeeld productvideo’s en catalogussen)
• Dienstverlener voor programmeringsdiensten
• Dienstverlener voor verkoop- en marketingdiensten
• Dienstverlener voor hotlinediensten

We dragen uw gegevens alleen aan andere ontvangers over als dat nodig is om een contract met u na te leven, als wij een rechtmatig belang hebben bij/de ontvanger een rechtmatig belang heeft bij openbaarmaking van uw gegevens of als u ons toestemming hebt gegeven voor deze overdracht. In een dergelijk geval, zullen uw gegevens worden verwerkt in lijn met de gegevensbeschermingsrichtlijnen van de ontvanger van uw gegevens. Deze ontvangers zijn onder andere dienstverleners en andere bedrijven binnen onze bedrijvengroep. Daarnaast kunnen gegevens worden overgedragen aan andere ontvangers als wij verplicht zijn dat te doen vanwege wettelijke bepalingen of afdwingbare administratieve of rechterlijke beschikking.

Andere ontvangers van uw gegevens zijn:
• Expediteurs voor het leveren/afhalen van producten
• Aanbieders van betalingsverwerkingsdiensten
• Dienstverleners op het gebied van debiteurenbeheer
Alle dienstverleners die samen met onze website uw gegevens verwerken zijn zorgvuldig geselecteerd en zijn verplicht zich aan normen voor gegevensbescherming te houden

Uw aanspreekpunt voor alle vragen over gegevensbescherming

Als u vragen hebt over gegevensbescherming of over het uitoefenen van uw rechten, dan kunt u de volgende contactgegevens gebruiken om rechtstreeks contact op te nemen met onze data protection officer:

BSH Huishoudapparaten B.V.
Data Protection Officer
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp

Data-Protection-NL@bshg.com
Aarzel niet om contact met onze data protection officer op te nemen als u nog vragen over gegevensbescherming hebt
Wijzigingen van deze Informatie over gegevensbescherming

De Informatie over gegevensbescherming weerspiegelt de manier waarop op dit moment gegevens op onze website worden verwerkt. Als de manier waarop gegevens worden verwerkt wijzigt, zal deze Informatie over gegevensbescherming worden aangepast. Op onze website plaatsen we altijd de nieuwste versie van deze Informatie over gegevensbescherming, zodat u inzage heeft welke omvang de gegevensverwerking op onze website heeft.
Aanvullende informatie overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG)
Wettelijke basis voor gegevensverwerking


Wij baseren bovenstaande gegevensverwerking activiteiten op:

• Een wettelijke toestemming afkomstig uit Artikel 6, lid 1, sub b van Verordening (EU) 2016/679
o Registraties op onze website
o Winkelen op onze website
o Registatie middels social media
o Online een reparatieafspraak boeken
o Deelname aan loterijen en wedstrijden
o Deelname aan enquêtes en beoordelingen
o Deelname aan evenementen
o Onze website gebruiken als zakenrelatie

• Een wettelijke toestemming afkomstig uit Artikel 6, lid 1, sub f van Verordening (EU) 2016/679
o Technisch aanbieden van de website (bijvoorbeeld Content Delivery Networks)
o Additionele website functionaliteiten (bijvoorbeeld productvideo’s)
o Log gegevens
o Contactverzoeken
o Online een reparatieafspraak boeken (gegevensverwerking voor adresverificatie)
o Onze website gebruiken als zakenrelatie
o Sessie gebaseerde en aanhoudende cookies voor functionaliteiten
o Web Analyses & Marketing
 Adobe Analytics
 Adobe Test & Target

• Uw toestemming voor Artikel 6(1)(a) van Verordening (EU) 2016/679
o Vind een verkooppunt middels Google Maps
o Nieuwsbrieven
o Aanhoudende cookies voor opname van gebruikersgedrag
o Web Analyse & Marketing
 Channelsight
 Mouseflow
 DoubleClick
 Facebook Pixels en Custom Audiences
 Google Ads & Remarketing

Uw inzageverzoek persoonsgegevens


U kunt als klant het verstrekte Klantverzoekformulierop onze website gebruiken om een beroep te doen op uw recht op informatie en inzage tot uw persoonlijke gegevens. Voor dit doeleinde verzamelen we de door u in het Klantverzoekformulier verstrekte gegevens over u of een derde persoon die u vertegenwoordigt. Zo kunnen wij uw identiteit valideren en de verzochte gegevens in onze databases ordenen, zodat wij adequaat op uw verzoek kunnen reageren.

Wij hebben wettelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken teneinde uw inzageverzoek persoonsgegevens uit te voeren (artikel 6 (1c) van Verordening (EU) 2016/679). Wij zullen uw verzoek en onze reactie voor documentatiedoeleinden opslaan voor een periode van maximaal 3 jaar vanaf de reactiedatum.

Uw rechten

Gebruik de volgende kanalen voor contact over uw verzoeken:

i. Klanten: Gebruik het Webformulier voor Klantverzoekformulier op https://datarequest.bsh-group.com/nl/form?c=nl;
ii. Dealers/leveranciers/dienstverleners en hun werknemers: Neem contact op met onze lokale verkoop- of inkoopafdeling;
iii. BSH werknemers: Neem contact op met de lokale HR-afdeling.


Uw recht op informatie over uw gegevens: Wij verstrekken op uw verzoek informatie over de gegevens die wij over u hebben.
Uw recht om uw gegevens aan te passen en aan te vullen: Wij passen onjuiste informatie over u aan als u ons hierover inlicht. We vullen onvolledige gegevens aan als u ons hierover inlicht, mits deze gegevens noodzakelijk zijn voor het beoogde doel van verwerking van uw gegevens.
Uw recht om uw gegevens te wissen: Wij wissen op uw verzoek de informatie die wij over u hebben. Sommige gegevens worden echter pas gewist na een bepaalde bewaartermijn, bijvoorbeeld omdat we in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren of omdat we de gegevens nodig hebben om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te kunnen voldoen.
Uw recht om uw gegevens te laten blokkeren: In bepaalde wettelijk vastgestelde gevallen blokkeren we uw gegevens als u dat ons vraagt. Geblokkeerde gegevens worden slechts zeer beperkt verder verwerkt.
Uw recht om uw toestemming in te trekken: U kunt door u verleende toestemming voor verwerking van uw gegevens op elk moment intrekken voor de toekomst. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking van uw gegevens tot het moment waarop de toestemming wordt ingetrokken.
Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens: U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens in de toekomst als wij uw gegevens verwerken op basis van een van de wettelijke gronden zoals genoemd in artikel 6 (1e of 1f) of Verordening (EU) 2016/679. Als u bezwaar maakt, stoppen wij met het verwerken van uw gegevens, mits er geen dwingende wettelijke gronden voor verdere verwerking bestaan. Het verwerken van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden is voor ons nooit een dwingende wettelijke grond.
Uw recht op gegevensportabiliteit: Op uw verzoek kunnen we bepaalde informatie aan u beschikbaar stellen in een gestructureerd, algemeen gangbare en machinaal leesbaar formaat.
Uw recht om in beroep te gaan tegen een regelgevende instantie: U kunt beroep aantekenen bij een autoriteit gegevensbescherming met betrekking tot gegevensbescherming. Neem hiervoor contact op met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens onder wiens jurisdictie wij vallen:
Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Om te waarborgen dat u de volledige controle over uw informatie hebt, hebt u een uitgebreid pakket rechten dat u kunt gebruiken om te bepalen hoe wij uw gegevens verwerken
Overdracht aan ontvangers buiten de EER


We dragen ook persoonlijke gegevens over aan ontvangers die buiten de EER gevestigd zijn, in zogenaamde derde landen. In dit geval garanderen we ‒ voordat gegevens worden gedeeld ‒ dat de ontvanger een passend gegevensbeschermingsniveau hanteert (bijv. op basis van een besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard door de Europese Commissie voor het betreffende land of of een modelovereenkomst met standaard contractuele bepalingen tussen ons en de ontvanger) of dat u toestemming hebt gegeven om deze gegevens te delen.

We verstrekken u graag een overzicht van de ontvangers in derde landen en een kopie van de specifieke overeengekomen bepalingen om een passend gegevensbeschermingsniveau te waarborgen. Om hiervoor een verzoek in te dienen, kunt u de contactgegevens aan het einde van deze Informatie over gegevensbescherming gebruiken.

We dragen uw gegevens uitsluitend over aan ontvangers buiten de EU als gegevensbescherming gegarandeerd is
Geldig vanaf: 30-09-2019
Versie: DPI_1.1.1