Privacy

Privacyverklaring

BSH Huishoudapparaten B.V., hierna te noemen BSH, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten, hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt BSH zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevensverwerking is door BSH, als Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met onze service desk, een profiel aanmaakt op onze website of gegevens aan een van onze monteurs verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens ook om u te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten van BSH, andere websites van BSH en voor het doen van aanbiedingen door zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij tracht BSH rekening te houden met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen indien u ze vrijwillig hebt opgegeven voor een specifiek doel, bv. in het kader van uw registratie, een enquête, een wedstrijd of bij het uitvoeren van een contract. In de onderstaande tabel treft u een overzicht van de doeleinden, persoonsgegevens en bewaartermijn.

Doel (Persoons)gegevens Bewaartermijn
Dienstverlening en klantadministratie • NAW-gegevens• E-mailadres• Telefoonnummer• Geboortedatum Indien u een verzoek indient tot verwijdering van uw gegevens uit ons bestaand (zie paragraaf "uw rechten")
Marketing e-mails en promoties (mits toestemming is verkregen) • NAW-gegevens• E-mailadres U kunt uw toestemming altijd intrekken en zich afmelden voor nieuwsbrieven.
Klantenservice en product- en tevredenheidenquêtes • NAW-gegevens• E-mailadres Wij bewaren uw gegevens zolang als noodzakelijk voor het uitvoeren van de productenquêtes en afhandelen van klachten.
Technisch beheer en beveiliging van de website • IP-adres Wanneer u de desbetreffende cookies heeft verwijderd. Zie voor meer informatie de paragraaf cookies.
Website analyses en optimalisatie • IP-adres • de website van waaruit u ons bezoekt (referrer) of banner waarop u heeft geklikt• bekeken pagina’s gedownloade bestanden (downloads)• individueel aangeklikte links• zoektermen of -zinnen (site search)• duur van het bezoekgebruikte browser Wanneer u cookies heeft verwijderd. Zie voor meer informatie de paragraaf cookies.

Beveiliging gegevens
BSH maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens
Onze werknemers en de door BSH aangestelde serviceproviders zijn verplicht tot geheimhouding en moeten de bepalingen van de Nederlandse wetgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens & Telecommunicatiewet).

Met wie delen wij uw gegevens?
Ons uitgangspunt is dat wij uw gegevens niet met derden delen, tenzij wij hier een goede reden voor hebben of u ons hier toestemming voor heeft gegeven. Met derden met wie wij persoonsgegevens delen sluiten wij altijd een bewerkersovereenkomst. In deze bewerkersovereenkomst nemen wij onder meer op welke gegevens verzameld mogen worden, voor welke specifieke doeleinden, onder welke voorwaarden en welke technische en organisatorische beschermingsmaatregelen in acht genomen dienen te worden. Naast het delen van gegevens met derden, kunnen wij op grond van de wet ook verplicht worden om gegevens te delen met justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere overheidsinstanties.

COOKIES

Wat zijn cookies?
BSH maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

Welke cookies gebruiken wij?
In de onderstaande tabel treft u een overzicht van de cookies die wij gebruiken op onze website. Wij maken gebruik van "first-part" en "tracking-party" cookies. First-party cookies zijn cookies die wij zelf plaatsen en hebben voornamelijk tot doel om de website te laten functioneren. Tracking cookies zijn cookies die uw gedrag volgen, ook nadat u onze website hebt verlaten.

First-party cookies
Klikgedrag KOp de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld relevante berichten of content. Op deze wijze kan de dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.lik-gedrag
Tracking cookies
Button: "Zoek Webshop" Voor veel van onze producten zullen wij op de productpagina een button aanbieden die linkt een overzicht van zowel de fysieke winkels (Zoek Winkel) alsmede een overzicht met directe links van aangesloten webshops waar het product te koop is (Zoek webshop).

Wat wij tracken:
  • Wij volgen de link naar het desbetreffende product op de website van de retailer, en of een eventuele aankoop is gedaan. We volgen dit met behulp van een 'trackingpixel' en met cookies (= Conversion Tracking). Deze tracking is geanonimiseerd en er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie verzameld. Het bijhouden van conversies wordt verricht door ChannelSight Ltd, Suite 3, Anglesea House, Carysfort Ave., Blackrock, Co. Dublin, Ierland ( www.channelsight.com ).
Wat doen we met de verzamelde informatie?
We gebruiken de tracking gegevens om te controleren in hoeverre de bezoekers van onze merken-websites gebruik maken van de "Zoek webshop" functionaliteit, alsmede voor eventuele commissie berekening voor de webshop (Affiliate Marketing). De webshops betalen een commissie voor een succesvolle lead (indien de consument het product heeft aangeschaft). Indien u niet akkoord gaat met de tracking verzoeken wij u de “Zoek webshop” button niet te gebruiken. Er vindt dan op geen enkele wijze tracking plaats. Als alternatief kunt u contact opnemen met een webshop naar keuze door de URL van de webshop in te typen of naar een webshop te zoeken via een zoekmachine. Voordat u gebruik maakt van de “Zoek webshop” functionaliteit bent u hiermee op de hoogte van het bestaan van de tracking procedure.

Verklaring van toestemming
Als u door middel van een cookiebanner toestemming geeft voor het gebruik van cookies, gaat u akkoord met de beschreven tracking voor de toegelichte doeleinden. U stemt ook in voor het verzamelen van gegevens via ChannelSight en via de webshop, alsmede de verstrekking van deze gegevens voor BSH. Als u niet langer akkoord gaat met de tracking, verwijdert u de cookies van uw computer.

Geen cookies meer ontvangen?
U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Links naar andere websites
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan BSH geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wat zijn mijn rechten?
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft u het recht om persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld op te vragen. Onder omstandigheden kunt u ons ook verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Wij zullen een verzoek altijd binnen vier weken na ontvangst behandelen. U kunt uw verzoek richten aan: privacy-nl@bshg.com.

Vragen?
Om meer informatie te verkrijgen of om suggesties of klachten in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via: privacy-nl@bshg.com of per post:BSH Huishoudapparaten B.V. Postbus 259 2130 AG Hoofddorp

Wijzigingen
BSH behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Indien wij wijzigingen aanbrengen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen op onze website.